مترسه دایره

متر سه دایره یکی از تجهیزاتی است که سازش واردات آن را انجام می دهد. از مزایای این متر ماندگاری اعداد آن و سالم ماندن متر در شرایط آب و هوایی مختلف میباشد. گروه سازش این متر را به صورت عمده در قالب فلزی و لاکی و در سایزهای گوناگون از جمله 2، 3، 5،7متری و ... به صورت فلزی و لاکی وارد می کند.

متر سه دایره SH

متر سه دایره SH یکی از تجهیزاتی است که سازش واردات آن را انجام می دهد. جنس سر متر مسی از لایه روکش دار میباشد که در محیط گرم و رطوبت و آب مقاومت دارد و همچنین اندازه گیری بسیار دقیق از مزایای دیگر این متر ماندگاری اعداد آن و سالم ماندن متر در شرایط آب و هوایی مختلف میباشد. گروه سازش این متر را به صورت عمده در قالب فلزی و لاکی و در سایزهای گوناگون از جمله 2، 3، 5،7متری و ... به صورت فلزی و لاکی وارد می کند.