از دیگر واردات شرکت بازرگانی سازش اروزیل یا فوم سیلیکا است که به صورت مستقیم از کشور چین تهیه میشود و درصنعت ماستیک سازی، رنگ سازی ، فایبرگلاس و ... مورد استفاده است. اروزیل از 3 کارخانه به نام های HJSIL, GBS و HS تهیه میشود.